Algemeen
Mocht u naar aanleiding van onderstaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via [email protected]

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Jan Kees Boer transport. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jan Kees Boer transport.

Aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat deze website met grote zorgvuldigheid is gemaakt, is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Jan Kees Boer transport is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Wij zullen ons uiterste best doen de website up-to-date te houden.

Privacy beleid
Jan Kees Boer transport respecteert uw privacy en behandelt de door u verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk. Wanneer u van deze website gebruik maakt om informatie aan te vragen, registreert Jan Kees Boer transport uw gegevens in ons informatiesysteem. Op basis hiervan wordt uw vraag verwerkt en behandeld. Al de door u verstrekte (persoons)gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bezoekersregistratie
Van alle bezoeken aan de website van Jan Kees Boer transport worden de algemene gegevens bijgehouden. Het doel hiervan is de optimalisatie van de website.